Úvod

!!! Našu novú web stránku nájdete na adrese: www.szshandlova.sk


Špeciálna základná škola v Handlovej má už  70 – ročnú históriu. Vznikla ako prvá škola pre mentálne postihnutých na území okresu Prievidza. Dnes vzdeláva mentálne postihnutých žiakov z mikroregiónu Handlovskej doliny. Navštevujú ju žiaci, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku v prípravnom až 10. ročníku. Vzdelávanie žiakov zabezpečuje kolektív kvalifikovaných a skúsených pedagógov s viacročnou pedagogickou praxou.

ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA
V HANDLOVEJ
  • Námestie baníkov 20
  • 972 51 Handlová
  • Slovenská republika
CENTRUM ŠPECIÁLNO-
PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA
  • Námestie baníkov 20
  • 972 51 Handlová
  • Slovenská republika
  • 046/5472189

♣♣♣  AKTUÁLNE OZNAMY ♣♣♣

6. decembra 2018 - Príde k nám Mikuláš

7. decembra 2018 – Z organizačných dôvodov sa nevyučuje

13. decembra 2018 - Vianočná besiedka

Krásne Vianoce!